Denk Na

Het doel van dit boek is mensen te laten nadenken

Over zaken als klimaatverandering en bevolkingsvraagstukken. Er is doorgaans niet veel tijd en gelegenheid om zelf informatie te vergaren en verbanden te leggen. Daarom vertrouwen mensen op wat ze horen via de media: de goede bedoelingen spreken aan en men is geneigd de boodschap te herhalen zonder kritisch te kijken naar wat er gezegd wordt. Dit boek geeft objectieve informatie en laat zien wat, logischerwijs, te verwachten is voor de toekomst. De vragen in het boek helpen om de betreffende kwesties in hun context te kunnen plaatsen.

Waarom deze onderwerpen?

De groei van de wereldbevolking, met name in Afrika, zal ver voor het eind van de eeuw over de grenzen van het mogelijke heengaan. Dit is niet te vermijden en zal dramatische gevolgen hebben. Het aantal inwoners van Afrika verdubbelt de komende dertig jaar. Wij kunnen hier niet bevatten wat dit inhoudt. Stel je voor dat in 2050 Nederland 35 miljoen inwoners heeft! De verwachting is dat steden in Afrika zullen groeien van 500.000 inwoners nu, naar 40 miljoen aan het eind van de eeuw. Elders is er steeds minder zoet water, of is er juist te veel water. We moeten onze kop niet in het zand te steken voor de waarschijnlijk dramatische gevolgen van overbevolking, maar daar nu al over nadenken – vóórdat deze gevolgen zich voordoen .

De klimaatverandering versnelt en de aarde is aan het opwarmen. Het is twijfelachtig of de opwarming werkelijk afgeremd kan worden. Het is een globaal fenomeen en het kleine Nederland heeft hier nauwelijks invloed op. Globaal blijft de CO2-uitstoot maar stijgen. Nederland stoot ongeveer 0,0002 van alle CO2 uit die door mens en natuur wordt uitgestoten. Een mogelijke vermindering van de CO2-uitstoot in Nederland heeft dus weinig invloed. Een besparing van tien procent is te vergelijken met een korting van 35 cent op een auto van 18.000 euro. Daarbovenop zijn zaken als elektrisch rijden veel minder effectief dan door velen wordt begrepen. De gevolgen van de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel zullen voor Nederland heel groot zijn, maar voor andere landen beperkt of zelfs positief. Deze gevolgen krijgen maar weinig aandacht in Nederland. Het gevaar is dat we straks de tijd en het geld niet meer hebben om ons voor te bereiden op deze gevolgen.

Lees de feiten, leg de logische verbanden en denk na over de vragen in het boek!

Heeft u vragen of opmerking of wilt u een grote bestelling plaatsen, neem dan contact op met Chris via Contact@DenkNa.info. Dit boek is alleen verkrijgbaar via de auteur voor 22 euro 50 inclusief verzendkosten. Om dit te bestellen graag uw gegevens invullen op de pagina bestellen.